M.C. software s.r.o.
Humolec, Kamarytova 161
Vítejte na stránkách věnovaných evidenci docházky Funkce programu docházka Přehled docházkových terminálů Vlastnosti programu Výsledky zpracování, sestavy Ceník software a hardware Demoverze ke stažení Nejčastější otázky

Program evidence docházky

MC-DOCHÁZKA je komplexní řešení pro menší a střední firmy a a také pro veřejnoprávní subjekty.
Jeho součástí jsou spolehlivé terminály, které registrují příchody na pracoviště a odchody z pracoviště. Pracovníci zaznamenávají příslušné akce přihlášením kartou, čipem nebo pomocí otisku prstu. Karta a čip je rovnocenný působ přihlašování, jedná se jen o "obal" příslušného zařízení. Otisk prstu je velmi výhodný tam, kde to nevylučuje povaha zaměstnání. Horší zkušenosti máme v pekárenských provozech, kde pracovníci pracující manuálně mají mnohdy poškozená bříška prstů a tím špatně použitelné otisky. Biometrické technologie však udělaly v poslední době významný pokrok, takže se výrazně zvýšila jejich spolehlivost.

Celý systém funguje pro uživatele velice přívětivě a je kompletně v češtině. Terminál se instaluje poblíž místa, kde pracovníci vstupují na pracoviště. Tento terminál pracuje samostatně, vyžaduje pouze napájení a pro registraci příchodů a odchodů pracovníků není potřeba, aby byl spuštěn jakýkoli počítač nebo server. Terminály nemají příliš velký odběr, je tedy možné je napájet přes zdroj nepřetržitého napájení (UPS), a pracovníci budou moci registrovat své příchody a odchody i v případě výpadku proudu. K terminálu lze připojit i externí čtečku a terminálem lze také ovládat elektromagnetický zámek dveří. Při příchodu a při odchodu je vhodné zadávat i důvod přerušení pracovní doby (přestávka, kouření, služební cesta apod.)

Na počítač nebo více počítačů ve společnosti se instaluje program, pomocí kterého nastavíte všechny zaměstnance. Zadáte jejich jména, náskup do zaměstnání a tzv. model pracovní doby. Model pracovní doby určuje, jakým způsobem se vyhodnocuje docházka. U různých společností existují různé zvyklosti, kterým se program přízpůsobí a i v jedné společnosti může být nastaveno několik modelů pracovních dob. Jiný pro "kancelářské" pracovníky a jiný pro výrobní, kteří musí být přítomni např. v době, kdy běží výrobní linka. Lze samozřejmě nastavit i model pro zkrácenou pracovní dobu. V programu lze pak dále nastavit střediska a výrobní linky, ke kterým se přiřazují jednotliví pracovníci.

Pracovníci pomocí karet, čipů nebo otisků prstů zaznamenávají příchody a odchody. U odchodů vybírají důvod odchodu. Program si pak automaticky ve zvolených intervalech nebo na pokyn obsluhy stáhne všechny záznamy o průchodech. Z těchto záznamů pak sestaví pro každý den pro každého pracovníka záznam o docházce. Záznam o docházce je v programu reprezentován kartou, kde jsou uvedeny všechny informace o dané směně - příchod, odchod, korigovaný příchod a korigovaný odchod, zvolená směna, odpracovaná doba, přestávky a ostatní doby - dovolená, DPN, OČR,... Záznam o docházce může uživatel programu s příslušnými právy přístupu ručně korigovat.

Výstupem z programu jsou pak různé sestavy, exporty do XLS a export do programu MZDY - více v sekci "Výsledky, sestavy".