Daňové poradenství

Daňový poradce ing. Miroslav Ćmok, číslo osvědčení 04498

Mnohdy klienti nevidí rozdíl mezi zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím. Cílem účetnictví je co nejvěrněji zachytit pohyby majetku ve firmě a pomoci tak manažerům a společníkům v rozhodování. Účetnictví nemá být vedeno primárním cílem vytvořit daňové přiznání. Cílem účetnictví je zajistit, aby výkazy – rozvaha, výsledovka, Cash Flow – odpovídaly co nejvíce stavu a vývoji firmy. Správně vedené účetnictví pak poskytne informace daňovému poradci, který se ve spolupráci s klientem snaží využít všech zákonem daných možností ke snížení daňového zatížení. A to nejen z krátkodobého hlediska, ale s výhledem do budoucího vývoje firmy tak, aby dnes uspořenou korunu jsme nemuseli v příštích letech několikrát vrátit finančnímu úřadu.

To, že firma má spolehlivou a zdatnou účetní ještě neznamená, že zde neexistuje prostor pro úspory na daních.

Nabízíme zejména tyto služby:

Mezi hlavní výhody spolupráce patří:

Více na stránkách společnosti MC TAXAD s.r.o. www.taxad.cz