Program MARKET - výhodné řešení pro maloobchodní prodejnu

Program pro evidenci skladu maloobchodní prodejny a komunikaci s registrační pokladnou.

Ke stažení:
  Návod na aktuální verzi programu
  Demoverze ke stažení
Demoverze umožňuje normální práci na omezeném počtu položek.
Pokud se rozhodnete program používat, svá data neztratíte.
V demoverzi není nastaveno jméno ani heslo uživatele - při přihlášení do programu tato pole jen přeskočte klávesou ENTER.
Popis programu
Program MARKET je určen k vedení maloobchodního prodeje. Na počítači, který je propojen k pokladnám přes sériový port (RS-232) se udržuje ceník zboží, seznam skupin, sazby DPH apod. Důležitou funkcí programu je vedení skladové evidence v prodejně.

Obsluha na počítači zadává kódy (EAN), názvy a ceny zboží. Zboží na základě dodacích listů od dodavatelů přijímá na sklad. Vždy při změnách v ceníku (založení nového zboží, změny v cenách a názvech) se spustí aktualizace ceníku v pokladnách. Program umožňuje obsloužit více pokladen a aktualizuje pokladny jednotlivě na základě pokynu obsluhy. Je možné tedy vždy na některé z pokladen dále prodávat.

Prodej na pokladnách probíhá obvyklým způsobem. Většinou pomocí skeneru načtením čárového kódu. V případě, že některé druhy zboží nejsou opatřeny čárovým kódem, např. pečivo, je možné zadávat prodej pomocí zrychlených voleb zadaných na klávesnici pokladny nebo zadáním kódu zboží na číselné klávesnici.
Je potřeba se vyhnout zadávání prodeje přímo pomocí částky, protože by nebylo ze skladu vyskladněno příslušné zboží.

Po ukončení dne se spustí pro každou pokladnu připojenou k počítači volba "uzávěrka pokladen" a pokladna odešle všechny dostupné informace o prodejích od poslední uzávěrky.
V případě přecenění v průběhu dne je možné nahrát tržby i několikrát za den. Pokladna odesílá do počítače informace o prodejích opět během několika vteřin. Data z pokladny jsou uložena pro tisky sestav o prodejích a zároveň je prodané množství odečteno ze stavu skladu prodejny.
Sklad prodejny
Program umožňuje evidenci stavu zásob na prodejně. Je možné zvolit ze dvou variant evidence skladových cen. První je evidence skladu v pevných skladových cenách, druhá možnost jsou průměrné skladové ceny.
Zadávají se příjemky zboží, které se přičítají ke stavu zásob. Pro příjem je možné zvolit několik druhů příjmů - např. nákup od cizích, vlastní výroba, inventurní přebytek, ...
Hlavním druhem výdajů ze skladu je prodej pomocí registrační pokladny. Tyto prodeje se nahrávají automaticky při komunikaci s pokladnou a není je potřeba zadávat ručně. Kromě prodeje pomocí registrační pokladny je možné prodávat zboží na fakturu přímo z PC. Zde je možné vytisknout dodací list, který se hned nebo později spolu s dalšími dodacími listy stejnému zákazníkovi vyfakturuje. Dále je možné ručně ze skladu vydat zboží jako manko, škoda, vzorky atd.
Stav zboží na prodejně je možné kdykoli zkontrolovat a vytisknout. Důležitou funkcí programu vzhledem ke stavu zásob je provedení inventury. Do programu se zadá skutečný stav zásob a po uložení jsou proúčtovány inventurní přebytky a manka.
Tiskové sestavy
Hlavní funkcí je tisk sestav o prodejích z registračních pokladen. Zde jsou k dispozici:
 • přehled prodaného zboží po položkách
 • přehled prodaného zboží po skupinách a podskupinách
 • přehled nejprodávanějšího zboží
 • hodinové prodeje
 • sestavy o tržbách a pro odvod DPH
 • Komunikace s pokladnou
  Pro komunikaci s registračními pokladnami je potřeba sériový port (RS-232). V případě, že počítač není vybaven tímto portem, je možné využít převodníku - např. USB -> RS-232. Pro komunikaci je vhodné zajistit, aby délka kabelu mezi počítačem a pokladnou nepřesahovala 10m. V opačném případě je možné využít další převodníky pro komunikaci na delší vzdálenosti, ale řešení se tímto prodražuje.
  Požadavky na konfiguraci počítače
  Operační systém MS Windows XP a vyšší
  Procesor podle požadavků OS
  Paměť podle požadavků OS
  Volné místo na disku min. 100 MB
  Zobrazení minimálně 1024x768
  Doporučená tiskárna laserová nebo inkoustová tiskárna