Program MC-EKON - účetnictví pro společnosti a podnikatele

Program pro vedení účetnictví malých a středních firem a podnikatelů, kteří nevedou daňovou evidenci.
Program se dá nastavit do režimu tzv. neziskových organizací, účtujících podle vyhlášky 504/2002Sb.
Proč právě účetní program MC-EKON od společnosti M.C. software s.r.o. ?
Pět velmi dobrých důvodů najdete zde.
Ke stažení:
  Program MC-EKON - výhody nové verze
  Demoverze ke stažení
Demoverze umožňuje normální práci na omezeném počtu účetních případů.
Pokud se rozhodnete program používat, svá data neztratíte. V demoverzi není nastaveno jméno ani heslo uživatele - při přihlášení do programu tato pole jen přeskočte klávesou ENTER.
Základní parametry
Program umožňuje účtování na účty / střediska / zakázky. Počet míst analytických účtů se může nastavit na 1 - 4 místa (tj. 4 - 7 míst včetně označení syntetického účtu. Střediska se mohou zadávat na 3 místa (0 - 999), v označení zakázek mohou být číslice i písmena a délka označení zakázky maximálně 10 míst. Některé sestavy lze vytisknout i v angličtině.
Pokladny
Vedení libovolného počtu pokladen, tisk pokladních dokladů a pokladních knih. Ve verzích VARIANT a PROFI možnost vedení valutových pokladen.
Bankovní účty
Vedení libovolného počtu bankovních účtů. Kromě ručního zadávání umožňuje program nahrávání plateb ze souborů Komerční banky, ČSOB, České spořitelny, Reifeisen Bank, CitiBank, Živnostenské banky, Interbanky a dalších využívající formát ABO.
Vyhledávání a tisky přehledů plateb. Ve verzích VARIANT a PROFI možnost vedení devizových účtů.
Dodavatelé
Vedení knihy faktur, evidence úhrad, soupisy neuhrazených faktur. Možnost tisku příkazů k úhradě nebo vytvoření příkazu k úhradě v elektronické formě pro Komerční banku, ČSOB, Českou spořitelnu, CitiBank a další, které využívají formát ABO nebo libovolný textový soubor, který lze nastavit.
Ve verzích VARIANT a PROFI možnost evidence faktur v cizích měnách.
Odběratelé
Tisk faktur, ruční zadávání nebo import faktur z fakturace. Vedení knihy faktur, soupisy neuhrazených faktur. Tisk upomínek a penalizačních faktur.
Ve verzích VARIANT a PROFI možnost evidence faktur v cizích měnách.
Saldokonta
Umožňují tisk zápočtů (návrhů na kompenzace) a jejich provedení v účetnictví. Program má prostředky ke kontrole správnosti zůstatků na účtech závazků a pohledávek proti sestavám neuhrazených faktur.
Přiznání k DPH
Program tiskne přiznání k DPH ve schválené formě, přiznání lze tedy přímo odevzdat na finančním úřadu. Dále je možno vytisknout sestavy k záznamní povinnosti o DPH pro kontroly finančního úřadu. Dále umožňuje tisk souhrnného hlášení k obchodům s EU. Přiznání k DPH, souhrnné hlášení a hlášení k přenesení daňové povinnosti lze exportovat v XML a odeslat prostřednictvím datové schránky.
Ostatní účetní doklady (interní doklady)
Účetní případy, které nastávají mimo účetní program - zaúčtování mezd, odpisy investičního majetku apod., lze pořídit ručně nebo automaticky importovat z jiného programu.
Účetní sestavy
Program umožňuje tisk široké škály účetních sestav pro potřeby podnikatelů i pro potřeby kontroly. Mimo tisk lze většinu sestav exportovat do sešitů MS EXCEL a tam dále zpracovat podle vlastních představ. Ve verzích VARIANT a PROFI lze tisknout také grafy o hospodaření organizace v průběhu roku.

Nejdůležitější výstupní sestavy:
Cena programu
Program nabízíme ve třech verzích, které jsou určeny pro různé typy zákazníků:

Název verzePopis typického zákazníka
START! Podnikatel vedoucí účetnictví nebo malá společnost s malým počtem dokladů
VARIANT Malá nebo střední společnost, která si chce zvolit možnosti programu
PROFI Střední nebo větší společnost, která chce využít všechny možnosti programu


A. VERZE START! Cena 3.900,- Kč bez DPH
Jedna pokladna počet dokladů - do 250 Zahraniční měny NE
Jeden bank.účet počet dokladů - do 250 Přiznání k DPH ANO
Jedna řada DF počet faktur - do 200 Jedna řada ost.úč.dokl. počet dokladů - do 30
Jedna řada OF počet faktur - do 200 Výkazy - výsledovka, rozvaha ve zkrác. rozsahu
Saldokonta, neuhraz.faktury ANO Grafy NE

B. VERZE VARIANT - základní licence Cena 5.900,- Kč bez DPH
Jedna pokladna neomezený počet dokladů Zahraniční měny NE
Jeden bank.účet neomezený počet dokladů Přiznání k DPH ANO
Jedna řada DF neomezený počet dokladů Jedna řada ost.úč.dokl. neomezený počet dokladů
Jedna řada OF neomezený počet dokladů Výkazy - výsledovka, rozvaha ve zkrác. rozsahu
Saldokonta, neuhraz.faktury ANO Grafy NE

Příplatky - rozšíření základní licence verze VARIANT Cena bez DPH
Libovoný počet pokladen 500,- Kč
Libovoný počet bankovních účtů 500,- Kč
Libovoný počet řad dodavatelských a odběratelských faktur 1 000,- Kč
Vystavování faktur v cizích jazycích - vlastní formuláře 1 000,- Kč
Cizí měny 1 000,- Kč
Střediska, zakázky 1 000,- Kč
Výkazy v plném rozsahu + výkaz Cash Flow 1 200,- Kč
Grafy 2 500,- Kč
Exporty na FTP a importy z FTP 2 000,- Kč

C. VERZE PROFI - licence bez omezení Cena 11.900,- Kč bez DPH
Libovolný počet pokladen neomezený počet dokladů Zahraniční měny ANO
Libovolný počet bank.účtů neomezený počet dokladů Přiznání k DPH ANO
Libovolný počet řad DF neomezený počet dokladů Libovolný poč. řad ost.úč.dokl. neomezený počet dokladů
Libovolný počet řad OF neomezený počet dokladů Výsled., rozvaha, Cash Flow ve zkrác. i v plném rozsahu
Saldokonta, neuhraz.faktury ANO Grafy ANO

Navýšení ceny podle počtu stanic - za každou další stanici +20% ceny

Navýšení ceny podle počtu účtovaných jednotek Navýšení ceny A/B/C
2 účetní jednotky +20% ceny
5 účetních jednotek +50% ceny
10 účetních jednotek +100% ceny
20 účetních jednotek +150% ceny
bez omezení počtu účetních jednotek +200% ceny

Cena roční technické podpory programu - od 2. roku Cena bez DPH
Jedna stanice a jedna účení jednotka 3.100,- Kč/rok
Více stanic nebo více účetních jednotek 4.250,- Kč/rok
Podpora zahrnuje:
Zdarma poskytování nových verzí ke stažení na intenetu, podpora programátora na e-mailu, případně na telefonu.
Instalace programu pro nový rok, případně zaslání instalačního CD s instalací verze k novému roku.
Podpora je účtována vždy v lednu na celý následující rok.
Požadavky na konfiguraci počítače
Operační systém MS Windows XP a vyšší
Procesor podle požadavků OS
Paměť podle požadavků OS
Volné místo na disku min. 100 MB
Zobrazení minimálně 1024x768
Doporučená tiskárna laserová nebo inkoustová tiskárna