Program MC-SKLAD

Program k evidenci materiálu, udržování ceníku, vystavování dokladů, tisku stavu a pohybu zásob.
Ke stažení:
  Leták - stručný popis vlastností programu
  Návod na aktuální verzi programu
  Návod - opravy dokladů
  Demoverze ke stažení
Demoverze umožňuje normální práci na omezeném počtu položek.
Pokud se rozhodnete program používat, svá data neztratíte.
V demoverzi není nastaveno žádné heslo uživatele - při přihlášení do programu toto pole jen přeskočte klávesou ENTER.
  SKLADW.ZIP - poslední verze programu
Popis programu
Program SKLAD-win je určen k evidenci materiálu, udržování ceníku, vystavování příjmových a výdajových dokladů, tisku stavu a pohybu zásob.

Zadávají se zde příjemky materiálu, které se po uložení přičítají ke stavu zásob. Pro příjem je možné zvolit několik druhů příjmů - např. nákup od cizích, z výroby, z jiného skladu, inventurní přebytek,… Dále se zde zadávají výdejky materiálu, které se odečítají ze skladu zásob. Pro výdej lze zvolit druh výdeje – např. režijní materiál, vzorky, manka,…

Program umožňuje nastavit např. adresář partnerů, seznam středisek a skladů, účetních skupin, měn a číselných řad. Stav a pohyb zásob ve skladu je možné kdykoli zkontrolovat a podle vlastního výběru vytisknout nebo exportovat do Excelu.
Z hlediska evidence cen skladových zásob používá program metodu průměrování cen. Průměrná cena se počítá vždy ve chvíli výdeje.

Pro označování položek materiálu je možné použít libovolné kombinace číslic a písmen o maximální délce kódu 8 znaků. V programu lze nastavit, zda je možné využívat pro označení jen číslice nebo i písmena, a dále délku kódu v rozsahu 3-8 znaků. Program umožňuje kód (označení) položky kdykoli přepsat bez ztráty historie na skladové kartě.
Program umožňuje práci v síti – přístup ke skladové evidenci z více počítačů současně.
Příjem a výdej zboží
Příjem materiálu na sklad je možné označit jedním z několika skladových pohybů: nákup od cizích, z jiného skladu, z výroby, inventurní přebytek, jiný příjem, z jiného střediska. Přijímané zboží se do počítače vkládá pod kódem, pod kterým je zavedeno v seznamu. Položky lze zadat také podle názvu.
Druhy příjmů:

Druhy výdajů:

Na dokladu je zobrazen aktuální stav zboží na skladě.
Výdej materiálu ze skladu je možné označit jako: prodej, do jiného skladu, do výroby, režijní materiál, vzorky, manka, škody, jiný výdej, na jiné středisko. Zadává se kód a množství vydávaného zboží, jednotková cena a celková částka se zobrazuje automaticky. Na dokladu je zobrazen aktuální stav zboží na skladě. Stav zboží a vystavené doklady je možné kdykoli zkontrolovat a vytisknout.
Ceník
Ceník obsahuje seznam materiálu, který bude možné evidovat ve skladu. Ceník umožňuje materiál zadávat, případně mazat. Dále je možné upravovat údaje o materiálu nebo označit materiál jako vyřazený, či označit položku jako neskladovou (např. poštovné). Kód materiálu je možné kdykoli opravit podle potřeby bez ztráty historie na skladové kartě.
Tiskové sestavy
Hlavní funkcí je tisk sestav o pohybech na skladě. Zde jsou k dispozici:
Cena programu
POPIS LICENCE BEZ DPH 21%
Licence na 1.PC 5 950,- Kč
Příplatek za druhou a každou další stanici 1 450,- Kč
Poplatek za technickou podporu - měsíčně 1,5% z ceníkové ceny programů
Licence k používání programu jsou "plovoucí", tzn. je omezen počet současně přihlášených uživatelů.
Požadavky na konfiguraci počítače
Operační systém MS Windows XP a vyšší
Procesor podle požadavků OS
Paměť podle požadavků OS
Volné místo na disku min. 100 MB
Zobrazení minimálně 1024x768
Doporučená tiskárna laserová nebo inkoustová tiskárna