Program EVIDENCE MAJETKU

Program pro evidenci dlouhodobého a drobného majetku pracující v síti pod operačním systémem MS Windows. Program existuje ve dvou verzích - první má oddělenou evidenci dlouhodobého majetku a drobného majetku a druhá verze má obě tabulky spojené (PROFI).
Ke stažení:
  Leták - stručný popis vlastností programu (135 kB)
  Stručný průvodce k programu (1,35 MB)
  Demoverze ke stažení (21 MB)
Demoverze umožňuje normální práci na omezeném počtu položek.
Pokud se rozhodnete program používat, svá data neztratíte.
V demoverzi není nastaveno heslo uživatele - při přihlášení do programu toto pole jen přeskočte klávesou ENTER.

Základní parametry:
1. Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Program umožňuje oddělenou evidenci daňových a účetních odpisů. Při volbě způsobu odepisování majetku lze volit - rovnoměrný, zrychlený, podle životnosti, podle účetních odpisů, nehmotný majetek, fotovoltaika, ručně zadaný odpis nebo bez odpisu. Dále se volí zařazení do příslušné skupiny, pokud to má při daném způsobu odepisování smysl.
Tisknou se sestavy - daňové odpisy, účetní odpisy, porovnání odpisů pro potřeby přiznání k DP, porovnání zůstatkových cen pro potřeby DP, stav majetku, inventurní soupisy, zařazený a vyřazený majetek v období a další.

2. Evidence drobného majetku:
Zde se volí, zda se majetek odepisuje nebo ne. U drobného majetku lze volit evidenci po umístěních (např. židličky, které se stěhují mezi místnostmi), případně evidenci jednotlivých kusů po evidenčních číslech.
U drobného majetku lze také tisknout inventurní soupisy, odpisy, zařazený a vyřazený majetek a další sestavy.

Program se vyznačuje snadnou obsluhou. Při zařazování, vyřazování, přesunech majetku mezi středisky a odepisování se operace automaticky účtují.

Rozdělení majetku:
1. druh majetku (stavby, auta, počítače, drobný majetek)
2. účet majetku (01300, 02100, 02201, 02202, ...) - lze i 4 místa AU
3. nákladové středisko
4. umístění
5. odpovědná osoba

Pokud je majetek sledován na jednotlivých umístěních podle počtu kusů, při pořízení, výdeji a přesunech se tisknou příjemky a výdejky.
Program umožňuje tisk štítků s označením majetku a čárovým kódem. Inventury a pohyby lze pak řešit pomocí čtečky čárových kódů.
Plánování odpisů
Program umožňuje vytvářet odpisové plány. Z aktuálního stavu majetku se "naklonuje" odpisový plán a lze v něm pak testovat různé případy do budoucnosti.
Tiskové sestavy
Program umožňuje tisk široké škály sestav pro potřeby účetních i pro potřeby kontroly. Všechny sestavy lze exportovat do souboru PDF a odeslat e-mailem. Většinu sestav lze také uložit do souboru XLS.

Nejdůležitější výstupní sestavy:
Cena programu
POPIS LICENCE Cena bez DPH
Licence pro 1.PC 7 950,- Kč
Příplatek za druhou a každou další stanici 1 950,- Kč
Příplatek za multiverzi (neomezený počet firem) 1 950,- Kč
Cena roční technické podpory (od 2.roku) 1250,- Kč
Licence k používání program jsou "plovoucí", tzn. je omezen počet současně přihlášených uživatelů.

Požadavky na konfiguraci počítače
Operační systém MS Windows XP a vyšší
Procesor podle požadavků OS
Paměť podle požadavků OS
Volné místo na disku min. 100 MB
Zobrazení minimálně 1024x768
Doporučená tiskárna laserová nebo inkoustová tiskárna